ExpertComp.cz

ExpertComp.CZ - Informace, které hledáte ...

12012023

Poslední aktualizace03:27:00 PM

Zprávy: Napiš článek. Pošli email na Redakce@expertcomp.cz. Ihned ti zašleme info jak na to...

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Zpět Home Software Windows Typy Licencí Microsoft Windows

Typy Licencí Microsoft Windows

Ještě před tím než uživatel začne používat zakoupený software, měl by si uvědomit, že nákupem software nezískal výhradní užívací práva a nesmí tedy s produktem zacházet dle vlastního uvážení. Nákupem softwarového produktu získal licenci, tedy právo používat software dle podmínek, které stanovuje autor (v tomto případě Microsoft).

Tyto podmínky, které autor uživateli uděluje, jsou definované v nejrůznějších licenčních ustanoveních a jsou v nejčastějších případech k dispozici před instalací produktu, nebo v různých dokumentech či smlouvách. Vždy platí, že autor má vyhrazená práva, což znamená, že není možné software používat jinak, než jak je to v licenčních podmínkách dovoleno.

Zjednodušeně - co není v podmínkách povoleno, je zakázáno

Rozdělení typů licencí Microsoft:

imagesrh

Co je důležité vědět o licencích:

krabice

MVL - (Microsoft Volume Licencing) Licence programu Select
VUP - Version Upgrade - Licence zvýhodňující uživatele přecházející z předchozí verze produktu
CUP - Competitive Upgrade - Licence zvýhodňující uživatele přecházející z konkurenčního produktu (bývá definováno, z kterých produktů lze tuto licenci použít)
PUP - Product Upgrade - Licence zvýhodňující přechod z jiného produktu firmy Microsoft (ve většině případů bývá určeno, z jakého produktu lze tuto licenci využít)
CPUP (C/P) - Competitive and Product Upgrade - Kombinovaný kód pro CUP a PUP
CVUP (C/V) - Competitive and Version Upgrade - Kombinovaný kód pro CUP a VUP
UpgAdv - Upgrade Advantage - Po dobu licenční smlouvy je možný bezplatný přechod na nové verze produktů
WAH - Work at Home - Umožní nainstalovat produkt na domácí počítač zaměstnance.
AE - Academic/Education - Pro školy
CAL - Client Access License
Pro - Professional
Pre - Premium
Dev - Developer
Ent - Enterprise
Srv - Server

FPP - Full Packaged Product - Plné balení (určeno pro maloobchod)

ultimate

OEM - Original Equipment Manufacturer - Software určený k prodeji pouze s novým počítačem (někdy i s jiným hardwarem, např. základní deska, HDD). SW je vázán k danému počítači nebo komponentě, při vyřazení počítače nelze SW dále používat.

indexd        

MLP - Multilicence - Právo používat produkt. Zákazník dostane potvrzení o koupi licence, ale chybí manuály a dokumentace.
Select - Licenční program - Pro velké organizace a školství

Microsoft Enterprise Agreement - Zvláštní druh licenční smlouvy pro velké organizace. Ceny jsou odvozovány od počtu uživatelů a platí na určité období (typicky jeden rok).

SA (Software Assurance) - Nárok na aktuální verzi zakoupeného produktu po dobu trvání smlouvy. Software Assurance kompletně nahrazuje jednorázové upgrady (inovace) programového vybavení - version upgrade, product upgrade, competitive upgrade, language upgrade, Upgrade Advantage (UA). Opravňuje uživatele instalovat jakoukoliv novou verzi programového vybavení, ke kterému si Software Assurance přikoupil, po celou dobu její platnosti. Software Assurance je možné koupit pouze při nákupu nových licencí nebo jako obnovení dvouleté smlouvy. Operační systémy a serverové produkty pořízené jako OEM či v krabicích lze zahrnout do Software Assurance do 90 dnů od jejich nákupu. OEM a krabicové licence aplikací (včetně a především Microsoft Office) NELZE do programů Software Assurance zahrnout.

L&SA - Licence + Software Assurance - Balík zahrnující licenci + nárok na aktuální verzi po dobu dvou let nebo na zbývající dobu trvání smlouvy Open Licence

Bundle - Balík dvou nebo více produktů dodávaných za výhodnější cenu (např. operační systém + balík nějakých dalších programů za zvýhodněnou cenu). Někdy může jít o balík zahrnující kombinaci HW a SW.

Disk Kit - Balík instalačních médií bez licence opravňující SW používat.

Doc Kit (Documentation Kit) - Balík obsahující dokumentaci k produktu.

LUP (Languague Upgrade) - SW verze produktu pro aktualizaci stávajícího programu. Stejný produkt a obvykle i verze, ale v jiném jazyce než verze stávající.

NFR (Not For Resale) - Označení verzí produktů určených pouze pro testování nebo předvádění zákazníkům.

Open Subscription License (OSL) (od konce roku 2001) - Licenční smlouva pro firmy s alespoň 10 PC. Na vybrané druhy SW od firmy Microsoft lze získat dočasné licence pro všechna PC v podniku. Platba za software probíhá na splátky po dobu tří let. Cena OSL na 1 rok je vypočítávána jako cena licence + cena Software Assurance na tři roky (3 x 29% u aplikací a systémů, nebo 3 x 25% u serverových produktů), to celé děleno třemi (3 splátky během tří let). Takto stanovená částka je dále snížena, protože zákazník si pořizuje (na rozdíl od Open License) pouze dočasné licence. Navíc je podmínkou závazek používat tyto licence na všech oprávněných počítačích. Pokud chce zákazník převést licence z dočasných na trvalé, může to udělat vždy pouze na konci smluvního období – cena za odkoupení je 1,5násobek ročního poplatku. Vyzdvihován je nárok na nejnovější verze, nevýhodou je platba za všechny oprávněné počítače. Pro OS na stanicích je v nabídce pouze Windows Pro, a to pouze ve verzi Upgrade.

Microsoft Open License (OPEN, OLP, MOL) - Licenční program - multilicenční smlouva umožňující nakupovat se slevou, kterou zákazník navíc získává i na další nákupy v průběhu dvou let. Smlouva opravňuje instalovat a užívat konkrétní software společnosti Microsoft na potřebném počtu počítačů.
Downgrade - Označení pro možnost použít legálně předchozí verzi zakoupeného produktu. Například zakoupíte Office XP Pro, ale z důvodu HW nebo SW nekompatibility musíte použít některou z verzí Office 2000 nebo Office 97.
Licenční programy - jejich omezení a možnosti je celkem složitá oblast a první pohled není vždy správný. Před vybráním je vhodné důkladně porovnat všechny možnosti s ohledem na cenu a výhledem do budoucna. Mnoho menších firem i větších firem volí kombinaci licenčních programů, plných verzí, verzí OEM a operačního systému Linux.

Čerpáno ze zdroje : microsoft.com